UVJETI POSLOVANJA

Stranice www.kockoteka.hr su u vlasništvu REDDITUM d.o.o. (u daljnjem tekstu Tvrtke) sa sjedištem u Velikoj Gorici. Tvrtka je odgovorna za upravljanje sadržajem i pružanjem informacijskih usluga putem interneta.

 

KUPAC

U smislu ovih Općih uvjeta kupac je svaka fizička osoba koji je ujedno i posjetitelj web-servisa i koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom i pošalje narudžbu prodavatelju. Putem web-servisa kupcu je omogućen najam proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavatelja www.kockoteka.hr. Kupac može biti i svaka fizička poslovno sposobna osoba starija od 18 godina. Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Prihvaćanjem Općih uvjeta kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni.

POTROŠAČ

Potrošač je u smislu Zakona o zaštiti potrošača svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

PRODAVATELJ

Prodavatelj je REDDITUM d.o.o. (OIB: 07121368609), sa sjedištem u ulici Kralja S.Tomaševića 15, 10410 Velika Gorica. Tvrtka je registrirana i upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu.

TEL: +385 1 777 8599

FAX: +385 7580 2432

E-MAIL: info@kockoteka.hr

IBAN: HR5123600001102562368

CIJENE

Cijene proizvoda dostupnih na Internet servisu kockoteka.hr, kao i cijene popusta i dostave izražene su u kunama (kn) s uračunatim PDV-om. Prodavatelj pruža mogućnost najma isključivo na području grada Zagreba i Velike Gorice.  Važeće su one cijene i ostali uvjeti koje su na snazi na dan zaprimanja narudžbe. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude su podložne izmjenama i mogu se promijeniti bez prethodne najave! Prodavatelj zadržava pravo informiranja o promjeni ili ispravnosti cijene kao i pružanja prilike kupcu da potvrdi ili otkaže svoju narudžbu.

U cijenu narudžbe uključeni su troškovi dostave za kupce iz grada Zagreba i Velike Gorice.   

PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte,

 na adresu: REDDITUM d.o.o., Kralja S.Tomaševića 15, 10410 Velika Gorica

ili  na telefaks broj: +385 7580 2432

ili na e-mail adresu: reklamacije@kockoteka.hr

Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Tvrtka REDDITUM d.o.o. odgovaran je za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje, a  sukladno odredbama Zakonu o obveznim odnosima. 

PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

Raskid ugovora

Potrošač ima pravo jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora, koji možete preuzeti na slijedećem linku: Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora i u stanju u kojem je preuzela.

Povrat uplaćenog iznosa: Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena. ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Povrat robe: Kupac robu mora vratite nama bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, u originalnoj ambalaži, te potpuno ispravan i neoštećen.

Troškovi povrata robe –Troškove povrata robe snosi sam kupac, kao i trošak svakog umanjenja vrijednosti robe prema članku 77. ZZP (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, oštećen ili bez pojedinih dijelova i prateće opreme ili dokumentacije, smatra se da kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe, te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe - Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 1. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 2. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 3. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako  je bila otpečaćena nakon dostave.
 1. Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana za proizvod s kojim nije zadovoljan, a kupljen je putem Web trgovine jednostrano raskinuti ugovor
  2. da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, treba nas obavijestiti prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili e-mailom
  3. u slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora i u stanju u kojem je preuzela
  4. kupac mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, kompletan, u originalnoj ambalaži, te potpuno ispravan i neoštećen budući da se taj proizvod vraća u prodaju
  5. troškove povrata proizvoda snosi kupac
  6. kupac isto tako snosi i trošak svakog umanjenja vrijednosti robe prema članku 77. ZZP (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti
  7. ukoliko je proizvod vraćen neispravan, oštećen ili bez pojedinih dijelova i prateće opreme ili dokumentacije, smatra se da kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe, te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava
  8. prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen kompletan i ispravan u stanju u kojem je bio isporučen bez ikakvih gore navedenih nedostataka
  9. potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBAVIJESTI O PRAVU POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENIH NA DALJINU I UGOVORA SKLOPLJENIH IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ukoliko prihvaćate Uvjete prodaje, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.
REDDITUM d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Zagrebu.

 

Pisani prigovori

Sukladno čl. 10 ZZP, kockoteka.hr vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web servis šaljete na email reklamacije@kockoteka.hr

 

Računi

Računi za usluge će biti izrađeni na papiru, skenirani te poslani elektroničkom poštom i kao takvi će se smatrati računima u elektroničkom obliku.

 

Rješavanje sporova:

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Kontakti:

 • REDDITUM d.o.o.
 • Ulica: Kralja S.Tomaševića 15
 • OIB: 07121368609
 • 10410 Velika Gorica, Hrvatska
 • Zagrebačka Banka HR5123600001102562368
 • E-mail: info@kockoteka.hr
 • Tel: +385 1 777 8599
 • Fax: +385 7580 2432

Radno vrijeme:
Pon - Pet: 08.00 - 17.00 h


Aktiviranjem pretplate član prihvaća uvjete poslovanja!