UVJETI KORIŠTENJA

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Stranica, aplikacija i sav sadržaj na njima je zaštićen autorskim pravom i žigom.  Svi pojedinačni elementi koji čine Internet stranicu i aplikaciju su također zaštićeni autorskim pravima. Kopiranje bilo kojeg sadržaja s ove stranice na bilo koje drugo mjesto, ili prodaja, distribucija ili objavljivanje sadržaja na bilo koji način je zabranjeno. Sve fotografije ili opisi predani na kockoteka.hr stranicama postaju vlasništvo kockoteka.hr servisa, te se mogu koristiti u promotivne svrhe. REDDITUM d.o.o. može obrisati identifikacijski ili vodeni žig ukoliko je vidljiv na fotografijama koje smo zaprimili.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Korištenje kockoteka.hr servisa i bilo kakve informacije dobivene sa stranice ili aplikacije je na vlastitu odgovornost. REDDITUM d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak, kaznene, slučajne ili posljedične štete od strane bilo koje druge osobe.

VAŠ SADRŽAJ

REDDITUM d.o.o. može omogućiti objavu sadržaja, uključujući i fotografije, komentare i druge materijale. Sve što objavite ili stavite na raspolaganje na naše stranice naziva se „korisnički sadržaj“. Zadržavate prava vlasništva nad sadržajem te ste sami odgovorni za njega. Prijenosom korisničkog sadržaja na kockoteka.hr servis, suglasni ste i odobravate neograničeno i trajno korištenje vašeg korisničkog sadržaja u marketinške svrhe ili u bilo koje druge svrhe.

OPĆENITO

Neuspjeh REDDITUM d.o.o. da provede neko pravo ili odredbu ovih uvjeta neće se smatrati odricanjem od budućih izvršenja tog prava ili odredbe. Odricanje od bilo kojeg takvog prava ili odredbe stupit će na snagu samo ako je u pisanom obliku i potpisan od strane ovlaštenih predstavnika REDDITUM d.o.o.. Ako iz bilo kojeg razloga arbitar ili nadležni sud utvrdi da je bilo koja odredba ovih uvjeta nevaljala, takva odredba će se provesti u najvećoj dopuštenoj mjeri, a ostale odredbe ovih uvjeta će ostati na snazi.