Pravilnik o naknadama / kockoteka.hr cjenik

U ovom cjeniku pod pojmom „potrošač“ smatra se fizička osoba koja sklapa Sporazum izvan svoje poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja. REDDITUM d.o.o. u svom poslovanju s potrošačima, za obavljanje određenih usluga/poslova naplaćuje naknade putem kreditne kartice koju ste autorizirali prilikom registracije.

Paketi mjesečne pretplate

  • Osnovni model
  • 150 kn/mjesečno1  2
  • Najam 1 LEGO® seta mjesečno
  • Napredni model
  • 200 kn/mjesečno1  2
  • Najam do 2 LEGO® seta mjesečno3

 

Cjenik dostave

# Zona Cijena Napomena
1. Gradovi i mjesta 15 kn Uz cijenu mjesečne pretplate, naplaćuje se i svako slanje paketa. Prilikom preuzimanja idućeg LEGO® seta, korisnik je dužan dostavljaču uručiti zadnji posuđeni set. Zaprimanja novog i uručivanje kurirskoj službi prethodno posuđenog paketa se računa kao jedna dostava.

2. Otoci - Kockoteka.hr servis trenutno nije dostupan za otoke na području Republike Hrvatske.

Ostale naknade

# Gubitak ili oštećenje Cijena Napomena
1. LEGO® kockice u skladu sa cjenikom.

Ukoliko se prilikom kontrole LEGO® seta ustanovi da je Korisnik izgubio kockice iz prethodno posuđenog seta,

naplatiti će se nabava izgubljenih kockica po aktualnom cjeniku koji se nalazi na adresi"https://shop.lego.com/en-DE/".

2. REDDITUM Kutija 25 kn
3. REDDITUM Etui 20 kn
4. Upute za slaganje 0,50 kn / stranica Oštećena stranica uputa za slaganje naplatiti će se po navedenoj cijeni. Gubitak uputa za slaganje naplatiti će se umnoškom broja stranica uputa za slaganje i cijene po stranici.
5. Zakasnina 10 kn / dan Ukoliko otkažete pretplatu, dužni ste set kockica poslati na adresu: Kralja S.Tomaševića 15, 10410 Velika Gorica, za REDDITUM d.o.o., o vlastitom trošku. Ako unutar 48 sati od otkazivanja pretplate ne zaprimimo potvrdu o poslanom zadnjem setu kockica na našu adresu (ili e-mail:info(at)kockoteka.hr), naplatiti ćemo dnevnu zakasninu u iznosu od 10 kn dok ne zaprimimo zadnji posuđeni set kockica.

1. Članski paketi vrijede 30 dana od trenutka aktivacije na internet stranici www.kockoteka.hr i automatski se obnavljaju svakih 30 dana.

2. Sve cijene izražene su u kunama s PDV-om.

3. Kockoteka.hr će ponuditi u periodu od 30 dana od dana aktivacije minimalno 2 LEGO® seta sa liste želja na dostavu Korisniku servisa.

 

REDDITUM d.o.o. osim naknada ima pravo naplatiti od Korisnika usluge i stvarne troškove koji nastaju pri vršenju usluga, a koji uključuju:

  1. a) poštarine za preporučene, ekspresne, avionske pošiljke, pakete te ostale troškove vezane uz dostavu dokumenata i prijenos poruka
  2. b) troškove koje zaračunava FINA i poslovne banke u zemlji i inozemstvu, a koji nastaju pri izvršavanju poslova
  3. c) eventualne sudske i javnobilježničke troškove koji nastaju u svezi pružanja usluga
  4. d) troškove ostalih sudionika uključenih u pružanje usluge (npr. treće osobe angažirane za naplatu ili vraćanje objekta i dr.).

REDDITUM d.o.o. naknadu naplaćuje unaprijed ili u trenutku obavljanja usluge, a stvarni se troškovi zaračunavaju u trenutku nastajanja odnosno saznanja o nastanku troška.

Ovaj cjenik primjenjuje se od 01. studenog 2016. godine.